Příběh kolíčku

Zelený kolíček je ve sbírce Kolíčkový den symbolem propojení zdravých lidí a lidí s postižením.

Proč ale právě kolíček? Víte o tom, že jsme se inspirovali skutečným příběhem bývalého studenta školy Jedličkova ústavu?

Jakub studoval na běžné základní škole, kde byl i přes své postižení integrován mezi zdravé žáky. V rámci výuky měli i speciální hodiny s psychologem a během nich probíhaly různé hry pro stmelení kolektivu. Jednoho dne žáci dostali kolíček, který měli co nejrychleji připnout na oblečení někomu jinému. Jakub měl během chvíle na své košili 30 kolíčků, nebyl totiž dostatečně rychlý…

Pro Jakuba to byl traumatický zážitek a dobře se začal cítit až Jedličkově ústavu, kam později nastoupil na střední školu. Dlouhodobým cílem Nadace Jedličkova ústavu je integrace dětí s postižením do většinové společnosti. V Jakubově případě se stal pravý opak, za který mohla nedostatečná osvěta a komunikace – chyba učitelky, psychologa a neznalost spolužáků.

Kolíček, který spojuje

Když nám Jakub svůj příběh vyprávěl, napadlo nás myšlenku kolíčku rozvést a z negativní zkušenosti si vzít to pozitivní. Stejně jako kolíček v Jakubově případě rozděloval, může naopak spojovat a stát se symbolem Kolíčkového dne. Tak jako spojuje k sobě různé předměty, tak může symbolicky spojit dva světy – svět zdravých lidí a svět lidí s postižením.

Podívejte se na rozhovor s Jakubem.

© 2024 Nadace Jedličkova ústavu

vyrobila